YRITYKSESTÄMME

HeiVäl, kauppamerkiltään HeiVäl Consulting on v. 1993 perustettu konsultointialan yritys. Olemme erikoistuneet monimutkaisimpiin
  1. innovaatioihin,
  2. laatujohtamiseen,
  3. strategioihin,
  4. markkinointiin,
  5. EU-rahoitteisiin projekteihin,
  6. Tyytväisyystutkimuset.
Toimimme niin yksityisen kuin myös avoimen sektorin organisaatioiden kehittämiskumppanina.
Olemme osallistuneet Viron valtion Tehnoloogia Arenduskeskus (TAK):n kaikkien viiden teknologiastrategian luomiseen. Olemme myös tehneet lukuisia kehittämisselvityksiä ja tuotekehityssuunnitelmia eri alojen yrityksille.
Teknologiastrategioita olemme luoneet lukuisille korkean teknologia yrityksille. Tõnu Hein opettaa teknologiastrategiaa Tarton yliopiston yrittäjyyden ja teknologiakehittämisen koulutusohjelmissa. Hein on myös tuottanut vastaavan koulutusaineiston yrityksille Viron valtion Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kanssa.
HeiVäl Consulting markkinointikokemusta hyödynnetään vientisuunnitelmien laatimisessa, olemmekin tehneet yrityksille lähes kolmekymmentä kansainvälistymisstrategiaa. HeiVäl Consulting johti myös strategia-osion kirjoittamista „Organisatsiooni käsiraamat” teoksen tuottamisessa.
HeiVäl Consulting on kehittänyt strategioiden luomiseen kauppamerkillä suojatun Liivakella® -metodin. Sen avulla voidaan strategian luomista johtaa kokonaisuutena ja erilliset analyysit koota yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi.
Missio
HeiVäl Consulting on johtamisen konsultointiin erikoistunut yritys, jonka tavoitteena on saada aikaan positiivisia ja pysyvästi vaikuttavia muutoksia organisaatioiden johtamisessa. Yhteistyö perustuu luottamuksellisuuteen ja vastaa pätevän henkilöstön odotuksia.