TOTEUTETTAVUUSANALYYSI

Asiakkaan tarpeet
Toteutettavuusanalyysi vastaa kysymyksiin:
 • onko projekti kannattava?
 • onko projekti toteuttavissa?
Toteutettavuusanalyysin sisältöõ
Toteutettavuusanalyysissä käsitellään seuraavia teemoja:
 • sosiaalis-taloudellinen tilanne;
 • oikeudelliset perusteet;
 • rahoitus;
 • toteuttamisen aikataulu;
 • markkinatutkimus ja markkinointi;
 • ympäristö;
 • budjetin seuranta;
 • rahoitusanalyysi mukaan lukien kannattavuusanalyysi;
 • sosiaalis-taloudellinen vaikutus.
Arvo asiakkaalle
Toteutettavuusanalyysin tuloksena voi asiakas:
 • Arvioida projektin taloudellista kannattavuutta;
 • Arvioida liikeideaa kehitettäessä syntyneiden tuotteiden/ palveluiden kannattavaa kysyntää;
 • Päättää, onko suunnitellun projektin toteuttaminen realistista ja tyydyttääkö se kohderyhmänsä ja hyödyntäjiensä tarpeet.
Toimialakohtainen kokemus
 • Digitaalinen terveyskertomus