Työntekijätyytyväisyystutkimus

ESI (Employee Satisfaction Index), henkilöstötyytyväisyysindeksi on useiden 
kansainvälisten  organisaatioiden tutkimusten tuloksena syntynyt mittari. 

ESI auttaa:
  • Näkemään erilaisten kehittämistoimenpiteiden vaikutuksen motivaatioon, lojaalisuuteen ja siten myös taloudelliseen tulokseen
  • Kohdentamaan voimavaroja niihin kohteisiin tai tekijöihin, joilla on suurin merkitys taloudelliseen tulokseen
  • Vertailemaan omaa tulosta muihin yrityksiin, Benchmarking
  • Työntekijöitä kehittämään itseään ja näkemään sen vaikutuksen jokapäiväiseen työtyytyväisyyteen
  • Näkemään iän, kokemuksen ja koulutuksen vaikutuksen em. tekijöihin
  • Osoittamaan työntekijän tyytyväisyyden, lojaalisuuden ja sitoutumisen välisen yhteyden
  • Tunnistamaan tekijät, joilla parannetaan työntekijöiden sitoutumista ja joilla houkutellaan uusia työntekijöitä.